Vstup meničov napätia

https://www.menicnapatia.sk/sinusove-menice-14

Ako ste si istotne všimli, na každom elektrickom prístroji je uvedená hodnota napätia, na ktoré bol prispôsobený. Toto nominálne napätie môže byť 12V, 24V alebo 230V. Pre malé prístroje, napr. diaľkový ovládač Vám stačí 12V zdroj jednosmerného napätia, pre väčšie prístroje, napr. televízor 230V zdroj striedavého napätia. Požadované vyššie napätie pre elektrospotrebiče do domácnosti štandardne zabezpečuje dodávateľ elektrickej energie. Menič napätia je určený na pripojenie k 12V alebo 24V akumulátoru. Napätie na akumulátoroch kolíše, preto sú tieto hodnoty len orientačné.

Výstup meničov napätia

Pre každý elektrospotrebič, ktorého napájanie má byť striedavé, je ideálne napájanie s pravým sínusovým priebehom, ktoré má priebeh dokonalej sínusoidy. Meniče dokážu vyprodukovať napätie s takmer dokonalou sínusoidou – tzv. menič napätia čistý sínus. Fungujú na ňom všetky elektrospotrebiče, je k nim šetrné, bez rušivých vplyvov, ktoré by mohli ovplyvniť citlivé prístroje, napr. lekárske zariadenia. Nevýhodou je ich cena, hlavnými výhodami sú spoľahlivosť a predĺženie životnosti prístroja. Lacnejšou alternatívou sú meniče s modifikovanou sínusoidou, ktorej priebeh nie je taký hladký, avšak je naň možné pripojiť bez problémov väčšinu spotrebičov.